14 septembra, 2022

Day

O z n a m Oznamujeme všetkým stravníkom,  že od 19.09.2022 – do 30.09.2022 sa začína variť v ŠJ na Nám. A. Hlinku 62, Ružomberok v obmedzenom režime. Kvôli rekonštrukcii strechy  ŠJ sa strava bude vydávať /baliť/. V prípade nepredvídateľných okolností Vás budeme včas informovať. Ďakujeme za porozumenie.