Animácia v praxi.

V rámci predmetu animácia v hoteli sa študenti hotelovej akadémie učia pripraviť a organizovať animačné aktivity pre rôznych zákazníkov. Práve 29. mája 2019 si študenti pripravili program pre svojich spolužiakov zostavených z rôznych kategórií animačných aktivít.

Dobrodružné aktivity pripravili a zrealizovali Lenka a Magdaléna. Vytvorili hru s názvom „Hľadanie pokladu“. Úlohou súťažiacich bolo v časovom limite nájsť dostatočný počet indícií skrytých v odbornej učebni a na základe nich poskladať správne heslo, ktoré im otvorí zámku na poklade. Za správne vyriešenie úlohy ich čakala sladká odmena. O meditatívne činnosti prejavil záujem Marko, ktorý svojich spolužiakov rozhýbal niektorými pózami z jogy. Lenka s Magdalénou si opäť zvolili typickú aktivitu pre mládež  - stoličkový tanec. Keďže išlo o jednoduchú hru, ozvláštnili ju použitím stoličiek na kolieskach. Pohybové a športové aktivity zvládli Matej s Dávidom, ktorí vymysleli slepý basketbal. Princíp spočíval v hádzaní loptičky do basketbalového koša so šatkou na očiach. Saška a Marcel naučili svojich spolužiakov tvorivosti pri stavaní origami lietadielok z papiera. V rámci svojej fantázie ich mohli aj farebne dozdobiť. Vzdelávacie a poznávacie aktivity zastupovali Kristína a Veronika, ktoré si pripravili súťaž s názvom „Kto z koho?“. Súťažiacich rozdelili do dvoch tímov a ich úlohou bolo „trafiť sa“ do odpovedí, ktoré uviedli respondenti z radov študentov na rôzne otázky. Kto „trafil“ viac odpovedí, získal príslušný počet bodov v závislosti od toho, koľko respondentov zvolilo v ankete práve túto odpoveď. Na koniec sa body sčítali a tím, ktorý ich mal viac, túto aktivitu vyhral.

Študenti si v rámci tejto skúšky vyskúšali celú aktivitu vymyslieť, naplánovať, zabezpečiť personálne, materiálne či finančne a nakoniec aj úspešne zrealizovať. Pre všetkých bola odmenou netradičná hodina, počas ktorej sme si užili mnoho zábavy. Táto hodina je zdokumentovaná na priložených fotkách.

Ing. Lucia Blumensteinová

20190529 102838 20190529 103950

20190529 104323 20190529 105759