Kamerový systém (len intranet)

Spojená škola využíva na ochranu svojich priestorov kamerový systém v súlade s nariadením GDPR č. 2016/679 čl. 6,  pism. f.

Systém je dostupný len z vnútornej siete.