OTVORENIE INTERNÁTU + INFO O PLATBÁCH

Oznamujeme všetkým žiakom a študentom, ktorí sú ubytovaní na školskom internáte Spojenej školy na Nám. A. Hlinku 76, Ružomberok, že si môžu prísť vyzdvihnúť svoje osobné veci v dňoch od 23. 03.  do 27. 03. 2020 v čase  od 8,00 do 12,00 hod.

V prípade potreby a získania informácií môžete volať :

– vrátnica internát  :         044 4322601

– vrátnica mobil :              0915 776901

– zástupkyňa pre VMV:   0905 501479

Prosíme rodičov žiakov školského internátu o vysporiadanie platieb za ubytovanie za mesiac marec. Zároveň žiadame o dočasné pozastavenie platieb za stravu a ubytovanie na mesiace apríl, máj a jún. O aktuálnom dianí a pokynoch vás budeme informovať prostredníctvom našej webovej stránky.