Zamestnanci školy

Titul Priezvisko Meno E-mail Vnút. tel. Vonkajšia linka
Ing. Babečková Monika babeckova@ssrk.sk 127 4313427
Mgr. Bartko Tomáš tomas.bartko@ssrk.sk 136 4313436
Mgr. Bažíková Silvia bazikova@ssrk.sk 123 4313423
Mgr. Bellová Elena bellova@ssrk.sk 151 4313451
Ing. Blumensteinová Lucia bencatova@ssrk.sk 126 4313426
Ing. Boco Zigová Miriam boco@ssrk.sk 123 4313423
Bc. Borošová Denisa borosova@ssrk.sk 139 4313439
Mgr. Bruncko Július bruncko@ssrk.sk 110 4313410
Ing. Buknová Katarína buknova@ssrk.sk 127 4313427
PaedDr. Buroš Richard buros@ssrk.sk 120 4313420
Bc. Cabanová Zdenka cabanova@ssrk.sk 145 4313445
Mgr. Demková Božena demkova@ssrk.sk 147.117 4313447
Mgr. Dubovcová Daniela daniela.dubovcova@ssrk.sk 119 4313419
Mgr. Eckerová Ľudmila eckerova@ssrk.sk 124 4313424
Mgr. Esteves Hatala Linda esteves@ssrk.sk 129 4313429
Ing. Jarabová Zuzana jarabova@ssrk.sk 122 4313422
Bc. Furdeková Ľubomíra furdekova@ssrk.sk 137.138 4313437
Mgr. Hladišová Veronika hladisova@ssrk.sk 120 4313420
Mgr. Hrabušová Miroslava hrabusova@ssrk.sk 149 4313449
Hyžová Lýdia hyzoval@ssrk.sk 151 4313451
Ing. Chovanová Renáta chovanova@ssrk.sk 115 4313415
Ing. Chrenková Daniela chrenkova@ssrk.sk 126 4313426
Mgr. Jadroňová Martina martina,jadronova@ssrk.sk 124 4313424
PaedDr. Janíček Patrik janicek@ssrk.sk 145.117 4313445
Bc. Kardošová Miroslava kardosova@ssrk.sk 117.147 4313447
Mgr. Kmeťová Viera kmetova@ssrk.sk 137.138 4313437
Bc. Kohútová Gabriela kohutova@ssrk.sk 125 4313425
Bc. Krakovská Zuzana krakovska@ssrk.sk 142 4313442
Mgr. Kubalová Marianna kubalova@ssrk.sk 119 4313419
Mgr. Luptáková Bernadeta luptakova@ssrk.sk 124 4313424
Mgr. Maceková Gabriela macekova@ssrk.sk 113.114 4313414
Bc. Malenková Eva malenkova@ssrk.sk 147.117 4313447
Bc. Mažgutová Danuša mazgutova@ssrk.sk 145 4313445
Mgr. Mojský Štefan stefan.mojsky@ssrk.sk 128 4313428
Bc. Nemčeková Lucia kozicoval@ssrk.sk 139 4313439
Ondrejková Janka ondrejkovaj@ssrk.sk 112 4313412
Mgr. Pečková Michal pecko@ssrk.sk 145 4313445
PaedDr. Pečková Ľubomíra obrcianova@ssrk.sk 129 4313429
Mgr. Porubiaková Praženicová Zuzana porubiakova@ssrk.sk 123 4313423
Ing. Rázgová Lenka razgova@ssrk.sk 115 4313415
Mgr. Rúdziková Veronika rudzikova@ssrk.sk 129 4313429
Bc. Seleši Milan selesi@ssrk.sk 146 4313446
Mgr. Stoličková Zdenka stolickova@ssrk.sk 145 4313445
Mgr. Šimkovič Marián simkovic@ssrk.sk 129 4313429
Tomčíková Anna tomcikova@ssrk.sk 121 4313421
Ing. Švidroňová Katarína svidronova@ssrk.sk 113.114 4313413
Bc. Vyparina Jaroslav vyparinaj@ssrk.sk 147 4313447
Bc. Záňová Jana zanova@ssrk.sk 116 4313416
PhDr.Ing Zjara Jakub zjara@ssrk.sk 119 4313419
Mgr. Žáčeková Beáta zacekovab@ssrk.sk 120 4313420