Reštaurácia

Ponúkame usporiadanie rôznych rodinných, pracovných a spoločenských osláv v priestoroch našich jedálni alebo v priestoroch zákazníka.

Ceny platné od 1. septembra  2023.

JEDÁLNY LÍSTOK 2023

Objednávky prijímame na tel. čísle
044 / 431 34 14

alebo osobne na adrese:
Spojená škola Ružomberok
Scota Viatora 8
034 01 Ružomberok