Kontakt – internát

Telefón vrátnica – spojovateľka :  +421 44 4322601

Ekonomický úsek :  +421 44 4329171

katarina.dubovcova@ssrk.sk

 

Zástupca riaditeľa pre výchovu mimo vyučovania:

PaedDr. Kenderová Zuzana              zuzana.kenderova@ssrk.sk

Vychovávatelia:

Jošťáková Pavlína                               pavlina.jostakova@ssrk.sk

Mgr. Gímešová Katarína                   katarina.gimesova@ssrk.sk

Šramová Aneta                                    aneta.sramova@ssrk.sk

Mgr. Gombáriková Andrea               andrea.gombarikova@ssrk.sk