Kontakt – internát

Telefón vrátnica – spojovateľka :  +421 44 432 2601 ;  +421 915 776 901

Zástupca riaditeľa pre výchovu mimo vyučovania:

  • PaedDr. Kenderová Zuzana             zuzana.kenderova@ssrk.sk        +421 948 986137

Ekonomický úsek :

  • Katarína Dubovcová                          katarina.dubovcova@ssrk.sk

Vychovávatelia:

  • Ing. Michal Ondruška                       ondruska.michal@ssrk.sk
  • Mgr. Lívia Mastišová                         livia.mastisova@ssrk.sk
  • Mgr. Gímešová Katarína                  katarina.gimesova@ssrk.sk
  • Šramová Aneta                                  aneta.sramova@ssrk.sk
  • Mgr. Gombáriková Andrea             andrea.gombarikova@ssrk.sk