Kontakt – internát

Telefón vrátnica – spojovateľka :  +421 44 432 2601 ;  +421 915 776 901

Ekonomický úsek :

Katarína Dubovcová             katarina.dubovcova@ssrk.sk     +421 908 855 613

Zástupca riaditeľa pre výchovu mimo vyučovania:

PaedDr. Kenderová Zuzana              zuzana.kenderova@ssrk.sk

Vychovávatelia:

Jošťáková Pavlína                               pavlina.jostakova@ssrk.sk

Mgr. Gímešová Katarína                   katarina.gimesova@ssrk.sk

Šramová Aneta                                    aneta.sramova@ssrk.sk

Mgr. Gombáriková Andrea               andrea.gombarikova@ssrk.sk