Oznamy školskej jedálne – Nám. A. Hlinku 62, Ružomberok

Vedúca školskej jedálne:    Mgr. Jolana Kubáňová   +421 44 4322601    +421 905461736    

email :   jedalen@ssrk.sk

Zmena čísla účtu od 1.9.2019

Číslo účtu: SK05 8180 0000 0070 0062 8895
Názov zariadenia:
Spojená  škola , Scota Viatora 8,  03401 Ružomberok
Sídlo prevádzky: Školská jedáleň, Námestie A. Hlinku 62, 034 01   Ružomberok

PRIHLÁŠKA NA BEŽNÉ STRAVOVANIE pre ubytovaných žiakov ŠI

POKYNY pre stravníkov ŠJ ubytovaných na ŠI (š.r. 2022/2023)

POKYNY pre stravníkov ŠJ  (š.r. 2022/2023)

PRIHLÁŠKA NA BEŽNÉ STRAVOVANIE pre ubytovaných žiakov (.doc)

PRIHLÁŠKA NA BEŽNÉ STRAVOVANIE žiaci základnej školy (.doc)  

PRIHLÁŠKA NA BEŽNÉ STRAVOVANIE žiakov GSA (.doc)                      

PRIHLÁŠKA NA BEŽNÉ STRAVOVANIE cudzí stravník (.doc)                 

PRIHLÁŠKA NA BEŽNÉ STRAVOVANIE dôchodcovia  (.doc)

ŽIADOSŤ o vrátenie preplatku za stravu

SMERNICA o úhrade a vyúčtovaní stravného v Školskej jedálni