Oznamy školskej jedálne – Nám. A. Hlinku 62, Ružomberok

Vedúca školskej jedálne:    Mgr. Jolana Kubáňová   +421 44 4322601    +421 905461736    

email :   jedalen@ssrk.sk

Zmena čísla účtu od 1.9.2019

Číslo účtu: SK05 8180 0000 0070 0062 8895
Názov zariadenia:
Spojená  škola , Scota Viatora 8,  03401 Ružomberok
Sídlo prevádzky: Školská jedáleň, Námestie A. Hlinku 62, 034 01   Ružomberok

 

Upozornenie pre stravníkov:
Dňa 7. mája 2024 školská kuchyňa , Nám. A. Hlinku 62,  Ružomberok, nebude poskytovať stravu pre technické problémy (odstávka elektrickej energie).