Zahraničná prax

Zahraničná prax na Spojenej škole v Ružomberku

Spojená škola v Ružomberku ponúka svojim žiakom možnosť absolvovať počas štúdia odbornú prax v zahraničí. V ponuke sú viaceré destinácie. Žiaci sa najčastejšie zaujímajú o prax v Nemecku a na Cypre. Okrem týchto krajín však majú možnosť vybrať si napríklad Grécko, Španielsko, Taliansko a Portugalsko. Zahraničná prax je prevažne v gastronomických službách, ale prihlásiť sa na ňu môžu všetci žiaci Spojenej školy. Prax majú možnosť absolvovať počas školského roka, prípadne cez prázdniny.

Každá zo spomínaných krajín má špecifické podmienky na organizáciu a priebeh praxe. V Nemecku má škola k dispozícii viacero obchodných partnerov, kde sa prax sprostredkúva. Je to hlavne južné Nemecko – Alpy a severné Nemecko – pri Baltskom mori. Prax tu trvá vždy maximálne tri mesiace a žiaci ju môžu absolvovať počas celého roka. Prax na Cypre a v ostatných južných krajinách je organizovaná v lete. Na Cypre trvá minimálne štyri mesiace a začína v máji. Žiaci za sprostredkovanie praxe neplatia nijaký poplatok.

Cieľom zahraničnej praxe je umožniť žiakom zdokonaliť sa v cudzom jazyku, dať im možnosť, aby spoznali nové krajiny a ich kultúru a získali nové praktické a osobné skúsenosti pre ich ďalší rozvoj a život.

Bližšie informácie vám ochotne poskytne:

Mgr. Marianna Kubalová /