Čašník servírka

Trojročné štúdium ukončené získaním výučného listu.

 
Absolvent ovláda práce spojené so stolovaním, vie prijímať objednávky,podávať informácie o jedlách a nápojoch, vie účtovať, inkasovať, písať jedálne lístky, čapovať a ošetrovať nápoje, ošetrovať jedlá, minútky, šaláty, múčniky a miešané nápoje. Vie kultivovane komunikovať s hosťom. Má základné komunikačné schopnosti v 2 cudzích jazykoch, základné znalosti z ekonomických zákonov, účtovníctva, odborné zručnosti z jednoduchej i zložitej obsluhy, slávnostného stolovania.
Ďalšie štúdium – maturitné vysvedčenie je možné získať v 
dennom nadstavbovom štúdiu v odbore:  podnikanie v remeslách a službách.