Nadstavbové štúdium

Spojená škola ponúka pre absolventov učebných odborov možnosť získať úplné stredné odborné vzdelanie ukončené maturitnou skúškou.

Od školského roka 2023/2024 ponúkame štúdium v odbore:

  • 6403 L   podnikanie v remeslách a službách  (určené pre absolventov s výučným listom)

Štúdium je dennou formou a trvá dva roky. Prijímacie skúšky sa konajú v mesiaci jún z predmetov SJaL a cudzí jazyk (v ktorom bude žiak maturovať)

Prihláška na túto formu štúdia:   nadstavbové štúdium