Internátny poriadok

 

Internátny poriadok je záväzný pre všetkých žiakov stredných škôl ubytovaných na Školskom internáte, Nám. A. Hlinku 76, Ružomberok.

Internátny poriadok TU.