Beseda s MUDr. Benkovou

Beseda s MUDr. Benkovou

 

Dňa 11.9. 2019 sa uskutočnila na internáte prednáška s MUDr. Benkovou, ktorá priblížila žiačkam problematiku alkoholizmus. Prednáška bola určená predovšetkým pre žiačky prvého ročníka, zúčastnilo sa jej približne 35 žiačok. V prvej časti prednášky p. doktorka hovorila o negatívnych zdravotných dôsledkoch užívania alkoholu na ženský organizmus. Potom sa zamerala na fetálny alkoholový syndróm. Vysvetlila žiačkam, aké zničujúce následky má pitie alkoholu v tehotenstve na dieťa. Žiačky si pozreli prezentáciu a na záver bol priestor na ich otázky a diskusiu.