Skrátená forma štúdia

Spojená škola ponúka pre verejnosť štúdium skrátenou formou pre získanie výučného listu v profesiách kuchár, čašník servírka, cukrár, kaderník.

Podmienka prijatia je byť už absolventom inej strednej školy a mať výučný list alebo maturitné vysvedčenie, prípadne vysokoškolské vzdelanie I. alebo II. stupňa.

Forma štúdia je dištančná a ukončenie štúdia je záverečnou skúškou s výučným listom príslušného odboru.

 Prihláška na túto formu štúdia:   skrátená forma štúdia