Červené stužky.

Kampaň Červené stužky

Aj tento školský rok sa žiaci nášho internátu zapojili do kampane Červené stužky, ktorej cieľom je upozorniť na problematiku HIV a AIDS a zároveň prejaviť spolupatričnosť s ľuďmi trpiacimi týmto ochorením. V rámci kampane sa žiaci zapojili do viacerých aktivít. Žiaci prvých ročníkov si pozreli vo výchovných skupinách spolu s p. vychovávateľkami dokumentárne filmy približujúce život ľudí chorých a umierajúcich na AIDS – Anjeli, Príbehy anjelov a Do tváre.

Žiaci mali možnosť zapojiť sa aj do výtvarnej súťaže Pohľadnica pre Červené stužky. Najkrajšie práce boli zaslané do súťaže, ostatné sme si umiestnili na nástenku v internáte.

Školský internát sa tiež zapojil do aktivity Živá červená stužka, ktorú sme zrealizovali 22.10.  Všetci ubytovaní žiaci spolu s pani vychovávateľkami vytvorili živú červenú stužku, ktorú odfotil náš žiak Hugo Harag.

Športom pre červené stužky je ďalšou činnosťou kampane. Aby sme si ju pripomenuli aj touto formou, 13.11. sme uskutočnili turnaj v stolnom tenise.  Tretie miesto si vybojovala žiačka Andrea Sivčáková, druhé Tatiana Fazekasová a prvé miesto patrilo žiakovi Frederikovi Pisarčíkovi. Víťazi si so sebou odniesli diplom a vecné ceny.

V týždni od 25.11. do 1.12. nás ešte čaká tvorba a nosenie červených stužiek. Žiaci si budú môcť vo svojich výchovných skupinách spoločne vytvoriť červenú stužku a nosiť ju na sebe celý týždeň, aby aj takto viditeľne prejavili svoju spolupatričnosť s chorými a umierajúcimi na ochorenie AIDS. Všetkým žiakom, ktorí sa do aktivít kampane zapojili, ďakujeme.