Cukrár

Trojročné štúdium ukončené získaním výučného listu.       

Absolvent ovláda technologické postupy pri výrobe cukrárskych aj pekárenských výrobkov. Je schopný vykonávať odbornú činnosť v podmienkach remeselnej výroby a uplatniť sa na trhu práce. Má základné komunikačné schopnosti v 1 cudzom jazyku. Štúdium končí záverečnou skúškou a získaním výučného listu. Má možnosť získať maturitu v nadstavbovom štúdiu v odbore spoločné stravovanie alebo podnikanie v remeslách a službách.

Ďalšie štúdium – maturitné vysvedčenie je možné získať v
dennom nadstavbovom štúdiu v odbore : podnikanie v remeslách a službách.