Cukrár

Trojročné štúdium ukončené získaním výučného listu.        

Ďalšie štúdium – maturitné vysvedčenie je možné získať v
dennom nadstavbovom štúdiu spoločné stravovanie.