Kaderník

Trojročné štúdium ukončené získaním výučného listu.

 
Absolvent vie voliť vhodné technologické postupy práce, používať vhodné pomôcky,
chemikálie a kozmetické prípravky. Vie strihať a upravovať dámske a pánske účesy,
farbiť a odfarbovať, ošetrovať vlasy a pokožku hlavy, dodržiava zásady spoločenského
správania, hygieny, vie nadviazať kontakt so zákazníkom a poradiť mu. Má základné
komunikačné schopnosti v 1 cudzom jazyku.
 
Ďalšie štúdium – maturitné vysvedčenie je možné získať v
dennom nadstavbovom štúdiu v odbore:  podnikanie v remeslách a službách.