Kuchár

Trojročné štúdium ukončené získaním výučného listu.

Absolvent ovláda receptúry a technologické postupy jedál teplej a studenej kuchyne. Pozná zásady uskladnenia a spracovania surovín , ovláda estetickú úpravu jedál, orientuje sa v nových trendoch gastronómie. Má možnosť získať maturitu formou nadstavbového štúdia v odbore spoločné stravovanie alebo podnikanie v remeslách a službách.

Ďalšie štúdium – maturitné vysvedčenie je možné získať v dennom nadstavbovom štúdiu podnikanie v remeslách a službách.