Občianske združenie

Milí rodičia a  kolegovia!

Sme občianske združenie „ Pomôžme našim deťom“.

Všetkým nám záleží na našej škole a „našich“ deťoch – študentoch. Naším cieľom je predovšetkým:

  • podporovať talentovaných a nadaných žiakov, 
  • zabezpečovať domáce a zahraničné praxe, stáže a výmenné pobyty,
  • zabezpečovať potrebnú literatúru pre jednotlivé odbory,
  • napomáhať modernizácii školy a jej vybaveniu,
  • podieľať sa na organizovaní verejnoprospešných akcií,
  • nadväzovanie zahraničných a domácich kontaktov,
  • zabezpečovať realizáciu projektov,
  • vykonávať a podporovať iné činnosti podporujúce modernizáciu a rozvoj školy.

Chceme podporiť ich záľuby a záujmy, chceme, aby sa v našej škole cítili príjemnejšie a radi sem chodili.

Preto Vás prosíme o darovanie 2% z vášho príjmu alebo iných darov.

Svoje príspevky môžete poukázať na č. účtu: 0334001994/0900. 

IBAN : SK62 0900 0000 0003 3400 1994

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby za kalendárny rok 2023  –   TU