Vedenie školy

Meno Funkcia E-mail Telefón
PhDr. Ing. Jakub Zjara riaditeľ školy riaditel@ssrk.sk 044/4313400
Ing. Katarína Švidroňová zástupca riaditeľa
pre teoretické vyučovanie
svidronova@ssrk.sk 044/4313413
Mgr. Gabriela Maceková zástupca riaditeľa
pre praktické vyučovanie
macekovag@ssrk.sk 044/4313414
PaedDr. Zuzana Kenderová zástupca riaditeľa
pre výchovu mimo vyučovania
kenderova@ssrk.sk 044/4322601
Ing. Renáta Chovanová zástupca riaditeľa
pre ekonomickú činnosť
chovanova@ssrk.sk 044/4313415