Zamestnanci Spojenej školy

Zamestnanci spojenej školy
email vnútorná linka vonkajšia linka
Ing. Monika Babečková monika.babeckova@ssrk.sk 140 4313441
Mgr. Tomáš Bartko tomas.bartko@ssrk.sk 136 4313436
Mgr. Silvia Bažíková, PhD. silvia.bazikova@ssrk.sk 123 4313423
Ing. Lucia Blumensteinová lucia.blumensteinova@ssrk.sk 126 4313426
Ing. Miriam Boco – Zigová miriam.boco@ssrk.sk 122 4313422
Bc. Denisa Borošová denisa.borosova@ssrk.sk 139 4313439
Ing. Katarína Buknová katarina.buknova@ssrk.sk 127 4313427
PaedDr. Richard Buroš richard.buros@ssrk.sk 120 4313420
Bc. Zdenka Cabanová zdenka.cabanova@ssrk.sk 117 4313417
Mgr. Božena Demková bozena.demkova@ssrk.sk 119, 147 4313447
Mgr. Daniela Dubovcová daniela.dubovcova@ssrk.sk 126 4313426
Mgr. Linda Esteves Hatala linda.esteves@ssrk.sk 129 4313429
Bc. Ľubomíra Furdeková lubomira.furdekova@ssrk.sk 137, 138 4313438
Mgr. Katarína Gímešová katarina.gimesova@ssrk.sk 4322601
Mgr. Andrea Gombáriková andrea.gombarikova@ssrk.sk 4322601
Mgr. Miroslava Hrabušová miroslava.hrabusova@ssrk.sk 117 4313417
Ing. Renáta Chovanová renata.chovanova@ssrk.sk 115 4313415
Mgr. Martina Jadroňová martina.jadronova@ssrk.sk 124 4313424
Ing. Zuzana Jarabová zuzana.jarabova@ssrk.sk 122 4313422
Mgr. Zuzana Jarinová zuzana.jarinova@ssrk.sk 122 4313422
Mgr. Miroslava Kardošová miroslava.kardosova@ssrk.sk 119, 147 4313447
Mgr. Adriana Kardošová adriana.kardosova@ssrk.sk 4322601
PaedDr. Zuzana Kenderová zuzana.kenderova@ssrk.sk 4322601
Mgr. Sylvia Kivoňová sylvia.kivonova@ssrk.sk 151 4313451
Mgr. Viera Kmeťová viera.kmetova@ssrk.sk 137, 138 4313438
Mgr. Iveta Kolesárová iveta.kolesarova@ssrk.sk 4322601
Mgr. Katarína Kováčová katarina.kovacova@ssrk.sk 124 4313424
Mgr. Miroslava Kovalčíková miroslava.kovalcikova@ssrk.sk 120 4313420
Bc. Zuzana Krakovská zuzana.krakovska@ssrk.sk 142 4313442
Mgr. Marianna Kubalová marianna.kubalova@ssrk.sk 126 4313426
Mgr. Jolana Kubáňová jolana.kubanova@ssrk.sk 4322601
Mgr. Lucia Líšková lucia.liskova@ssrk.sk 124 4313424
Mgr. Veronika Luptáková veronika.luptakova@ssrk.sk 118 4313418
Mgr. Gabriela Maceková gabriela.macekova@ssrk.sk 114 4313414
Bc. Eva Malenková eva.malenkova@ssrk.sk 119, 147 4313447
Bc. Danuša Mažgutová danusa.mazgutova@ssrk.sk 145 4313445
Bc. Katarína Moravčíková katarina.moravcikova@ssrk.sk 146 4313446
Ing. Petra Moravčíková petra.moravcikova@ssrk.sk 119 4313419
Mgr. Pavol Novák pavol.novak@ssrk.sk 145 4313445
Bc. Lucia Nemčeková lucia.nemcekova@ssrk.sk 139 4313439
PhDr. Oľga Okálová, PhD. olga.okalova@ssrk.sk 128 4313428
Janka Ondrejková janka.ondrejkova@ssrk.sk 112 4313412
Ing. Michal Ondruška michal.ondruska@ssrk.sk 4322601
Mgr. Michal Pečko michal.pecko@ssrk.sk 145 4313445
PaedDr. Ľubomíra Pečková lubomira.peckova@ssrk.sk 129 4313429
Ing. Lenka Rázgová lenka.razgova@ssrk.sk 115 4313415
Mgr. Veronika Rudzíková veronika.rudzikova@ssrk.sk 129 4313429
Mgr. Martina Šalatová martina.salatova@ssrk.sk 117 4313417
Mgr. Radovan Ševčík radovan.sevcik@ssrk.sk 127 4313427
Eva Šidová eva.sidova@ssrk.sk 115 4313415
Mgr. Marián Šimkovič marian.simkovic@ssrk.sk 129 4313429
Ing. Alena Širicová alena.siricova@ssrk.sk 123 4313423
Mgr. Libuša Šmidová libusa.smidova@ssrk.sk 146 4313446
Aneta Šramová aneta.sramova@ssrk.sk 4322601
Ing. Katarína Švidroňová katarina.svidronova@ssrk.sk 113 4313413
Anna Tomčíková anna.tomcikova@ssrk.sk 121 4313421
Bc. Jana Záňová jana.zanova@ssrk.sk 116 4313416
Bc. Lucia Zigová lucia.zigova@ssrk.sk 137, 138 4313438
PhDr. Ing. Jakub Zjara riaditel@ssrk.sk 110 4313410
Mgr. Beáta Žáčeková beata.zacekova@ssrk.sk 120 4313420