Kozmetik

Štvorročné štúdium ukončené maturitou získaním výučného listu a maturitou.

Absolvent je schopný odborne vykonávať činnosti súvisiace s kozmetickými službami. Vie poskytnúť odborné poradenstvo a pozná nové trendy.

Dokáže kultivovane a profesionálne komunikovať, pozná základy spoločenskej etikety. Má znalosť ekonomiky a vedenia malých podnikov. Má možnosť ďalšieho štúdia na vysokej škole.

Od školského roka 2024 – 2025 sa názov tohoto odboru pre prvý ročník mení na

“ KOZMETIK VIZÁŽISTA“