Odborné učilište

Odborné učilište, Scota Viatora 8, Ružomberok

Odborné učilište je typ špeciálnej školy, ktoré vzdeláva a vychováva mládež so zdravotným znevýhodnením. Na našu školu prichádzajú žiaci najmä zo špeciálnych základných škôl z  Liptova.

Cieľom školy je poskytnúť dievčatám a chlapcom čo najvyššie teoretické i odborné vedomosti, pracovné návyky a zručnosti vo zvolenom učebnom odbore – obchodná prevádzka, práca pri príprave jedál. Výchovno-vzdelávací proces je zameraný tak, aby sa absolventi školy mohli bez väčších problémov zaradiť do pracovného pomeru v oblasti gastronómie a prispôsobiť sa reálnym požiadavkám spoločnosti.

Príprava v učebnom odbore trvá tri roky. Úspešným vykonaním záverečnej skúšky žiaci získajú výučný list vo svojom odbore.