11.11.2022 -ŠJ nevarí

O Z N A M

Oznamuje všetkým stravníkom, že

 dňa  11.11.2022

sa v ŠJ nebude variť

pre odstávku elektrickej energie.