Novinky

Category

KRITÉRIÁ PRE PRIJÍMACIE KONANIE do 1. ročnika v šk. r. 2025-2026  Podľa usmernenia MŠVVaŠ SR k prijímacím skúškam na stredné školy pre šk. r. 2025/2026 na Spojenej škole, Scota Viatora 8, Ružomberok  EDUID Spojenej školy: 100017459  EDUID Strednej odbornej školy obchodu a služieb – organizačná zložka Spojenej školy:  100008562  EDUID Odborného učilišťa – organizačná zložka...
Spojená škola Scota Viatora 8, Ružomberok Vás pozýva na súťažnú výstavu Sladká vianočná prehliadka  
DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ Dňa 4. decembra 2023 Spojená škola, Scota Viatora 8, Ružomberok od 9,00 hod. organizuje – DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ. Srdečne Vás pozývame.
Rodičovské združenie Spojená škola, Scota Viatora 8, Ružomberok sa uskutoční  15.11.2023 o 15:00 v triedach podľa rozpisu na dverách školy.
Pozývame Vás na 12. ROČNÍK CELOSLOVENSKEJ SÚŤAŽE MAJSTER PALACINKA . Súťaž sa bude konať 14.11. 2023 v priestoroch jedálne Spojenej školy v Ružomberku. Majster Palacinka – propozície
Kritériá prijímacieho konania pre školský rok 2024-2025  
Názov pozície: riaditeľ Spojenej školy, Scota Viatora 8, 034 01 Ružomberok Identifikátor výberového konania: VK/ŽSK/20/2023 Názov organizácie: Spojená škola, Scota Viatora 8, 034 01 Ružomberok Pracovná oblasť: štátna správa, verejná správa, samospráva Miesto výkonu práce: Scota Viatora 8, 034 01 Ružomberok Počet obsadzovaných miest: 1 Pracovný pomer: TPP Druh pracovného úväzku: plný pracovný úväzok Pracovný...
Slávnostné otvorenie školského roka sa uskutoční v prípade dobrého počasia v átriu školy 4. septembra 2023 o 8,00 hod Rozdelenie žiakov do tried : Otvorenie školského roka 2023/2024 trieda   učebňa triedny učiteľ I. A hotelová akadémia, manažment regionálneho cestovného ruchu U35 Mgr. Veronika Rudzíková I. B kozmetik – kozmetička, styling a marketing U41 Mgr....
  Spojená škola, Scota Viatora 8, Ružomberok vyhlasuje 2. kolo prijímacieho konania
Výsledky prijímacieho konania učebné odbory: odbor 6444 H čašník, servírka odbor 2964 H cukrár, cukrárka odbor 6456 H kaderník, kaderníčka odbor 6445 H kuchár, kuchárka Výsledky prijímacieho konania študijné odbory: odbor 6323 K  Hotelová akadémia odbor 6446 K kozmetik, kozmetička  odbor 6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu odbor 3158 M styling a marketing  
1 2 3 7