Novinky

Category

Slávnostné otvorenie školského roka sa uskutoční v prípade dobrého počasia v átriu školy 4. septembra 2023 o 8,00 hod Rozdelenie žiakov do tried : Otvorenie školského roka 2023/2024 trieda   učebňa triedny učiteľ I. A hotelová akadémia, manažment regionálneho cestovného ruchu U35 Mgr. Veronika Rudzíková I. B kozmetik – kozmetička, styling a marketing U41 Mgr....
  Spojená škola, Scota Viatora 8, Ružomberok vyhlasuje 2. kolo prijímacieho konania
Výsledky prijímacieho konania učebné odbory: odbor 6444 H čašník, servírka odbor 2964 H cukrár, cukrárka odbor 6456 H kaderník, kaderníčka odbor 6445 H kuchár, kuchárka Výsledky prijímacieho konania študijné odbory: odbor 6323 K  Hotelová akadémia odbor 6446 K kozmetik, kozmetička  odbor 6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu odbor 3158 M styling a marketing  
Kritéria pre prijímacie konanie na štúdium 6403 L –  podnikanie v remeslách a službách  2023-24 Kritéria pre prijímacie konanie na pomaturitné štúdium  6362 N – kozmetik vizážista 2023-24
K R I T É R I A PRE PRIJÍMACIE KONANIE DO 1. ROČNÍKA podľa usmernenia MŠVVaŠ SR k prijímacím skúškam na stredné školy pre šk. r. 2023/2024 na Spojenej škole, Scota Viatora 8, Ružomberok EDUID Spojenej školy: 100017459 EDUID Strednej odbornej školy obchodu a služieb – organizačná zložka Spojenej školy: 100008562 EDUID Odborného učilišťa...
POKYNY pre stravníkov platné od 01. 03. 2023  – zmena poplatkov za stravu !!!!  
Venujte 2% pre OZ  „Pomôžme našim deťom“ NÁZOV: OBČIANSKE ZDRUŽENIE POMÔŽME NAŠIM DEŤOM Pomôžete tým žiakom našej školy v rôznych súťažiach v ich odbore, pri záverečných a maturitných skúškach a celkovom vzdelávaní. ADRESA: Scota Viatora 8, 034 01 Ružomberok   Tlačivo TU
FINN Kvíz aj v Spojenej škole 19 žiakov Spojenej školy v odbore hotelová akadémia, manažment regionálneho cestovného ruchu a styling a marketing sa 23. 11. 2022 zapojili do prvého krajského kola ekonomickej súťaže FIIN kvíz, ktorá bola zameraná na finančnú gramotnosť. Súťažiaci riešili 20 reálnych situácií zameraných na vplyv inflácie, spotrebu energií, výpočet mzdy, zvolenie správneho úveru a ručenia, vyberali...
Výberové konanie žiakov pre účasť v projekte Erasmus+ Prihláška účastníka zahraničnej stáže v projekte Erasmus+ Proces a kritériá výberu učastníkov stáže v projekte Erasmus+
VZDELÁVANIE ECDL NA SPOJENEJ ŠKOLE V RUŽOMBERKU V mesiacoch jún – november prebehlo na našej škole pre 23 žiakov overovanie digitálnych zručností v štandardnej úrovni v moduloch práca s počítačom a súbormi; práca s elektronickou poštou a internetom; spracovanie textu a prezentácia. Informácia a foto z odovzdávania certifikátov  TU  
1 2 3 6