Novinky

Category

Erasmus+ v Grécku Po dvojročnej prestávke žiaci Hotelovej akadémie zo Spojenej školy v Ružomberku dostali jedinečnú príležitosť vycestovať do hlavného mesta Grécka – Atény vďaka projektu Let´s Team-up! v rámci programu Erasmus+. Absolvovali mesačnú zahraničnú stáž v štvorhviezdičkovom hoteli Athens One Smart Hotel na rôznych úsekoch hotela, kde si zdokonaľovali svoje zručnosti v hotelierstve a gastronómii. Žiaci pracovali na...
Spojená škola vypisuje výberové konanie na nasledovné pracovné miesta: pracovné miesto na pozíciu: Učiteľ biológie              požiadavky na  prijatie  TU pracovné miesto na pozíciu: Špeciálny pedagóg       požiadavky na  prijatie  TU pracovné miesto na pozíciu: Vychovávateľ vychovávateľka          požiadavky na prijatie  TU pracovné miesto na pozíciu: Vrátnik vrátnička                                požiadavky na prijatie  TU pracovné miesto na pozíciu:...
Prinášame vám prehľad o čerpaní finančný prostriedkov v uplynulom školskom roku. Na našej stránke https://zssos.edupage.org/ nájdete foto a prehľad všetkého, čo sa nám podarilo v tomto školskom roku zrealizovať. Prehľad čerpania finančných prostriedkov:   TU
Čo je ECDL? ECDL/ICDL (European Computer Driving Licence/International Certification of Digital Literacy) je celosvetovo najrozšírenejší systém na overovanie (certifikáciu) znalostí a zručností v oblasti práce s výpočtovou technikou určený pre bežného používateľa osobného počítača. Je medzinárodne rešpektovaný a zavedený vo vyše 100 krajinách sveta a vykonáva sa v 41 jazykoch. Úspešní absolventi ECDL získajú doklad o dosiahnutí...
Voľné miesta pre 2. kolo prijímacích skúšok  21. 06. 2022  Študijné odbory : 6323 K     hotelová akadémia = 5 miest 6324 M    manažment regionálneho cestovného ruchu = 4 miesta 3158 M    styling a marketing =  2 miesta Učebné odbory: 6445 H    kuchár =  3 miesta 6444 H   čašník, servírka  = 4 miesta 6456 H   kaderník ...
Výsledky prijímacej skúšky – študijné odbory školský rok 2022 / 2023 6323  K    Hotelová akadémia 6446 K    Kozmetik 6324 M   Manažment regionálneho cestovného ruchu 3158  M   Styling a marketing
Podmienky prijatia na nadstavbové štúdium pre školský rok 2022/2023 v odboroch: 6421 L  spoločné stravovanie 6426 L vlasová kozmetika  
Výsledky prijímacieho konania  pre školský rok 2022-2023 UČEBNÉ ODBORY: 6444 H Čašník servírka 2964 H Cukrár 6456 H Kaderník 6445 H Kuchár Odborné učilište
Prijímacie konanie do 1. ročníka v školskom roku 2022 – 2023
  Tlačivo pre poskytnutie 2 %
1 2 3 4