Novinky

Category

K R I T É R I Á PRE PRIJÍMACIE KONANIE DO 1. ROČNÍKA podľa usmernenia MŠVVaŠ SR k prijímacím skúškam na stredné školy pre šk. r. 2023/2024 na Spojenej škole, Scota Viatora 8, Ružomberok EDUID Spojenej školy: 100017459 EDUID Strednej odbornej školy obchodu a služieb – organizačná zložka Spojenej školy: 100008562 EDUID Odborného učilišťa...
Spojená škola, Scota Viatora 8, Ružomberok organizuje triedne rodičovské stretnutie dňa 30.11.2022 o 15,00 hod. Rozpis jednotlivých tried bude zverejnený na vrátnici školy. Tešíme sa ne stretnutie.    
Forward cake   Spojená škola, Scota Viatora 8, Ružomberok vyhlasuje 05. decembera 2022   10. ročník súťaže „Sladká vianočná prehliadka“  . Propozície súťaže  TU Prihláška na súťaž  TU    
Aj v tomto školskom roku sa niektorí žiaci našej školy „zahryzli“ do úloh v informatickej súťaži iBobor. Prinášame vám prehľad výsledkov v jednotlivých kategóriách. JUNIOR (žiaci 1.-2. ročníka SŠ) 1. Adriana Pavelicová II.A 2. Anna Zrníková          I.A 3. Natália Buvalová    II.A 3. Klaudia Lednická     I.A     SENIOR (žiaci 3.-5. ročníka) 1. Alexandra Gmitterová   III.B 2. Daniela Jamsilová        ...
O Z N A M Oznamuje všetkým stravníkom, že  dňa  11.11.2022 sa v ŠJ nebude variť pre odstávku elektrickej energie.
Deň otvorených dverí na Spojenej škole, Scota Viatora 8, Ružomberok
Žiaci Spojenej školy aj tentokrát využili lákavú príležitosť a absolvovali pracovnú stáž v Nemecku v termíne od 28.8.2022 do 24.9.2022 vďaka programu Erasmus+, ktorý je financovaný grantom EU. Bola to druhá fáza projektu „Let´s Team-up!“. V prvej fáze projektu žiaci hotelovej akadémie stážovali v máji 2022 v Aténach v Grécku, kde si zdokonaľovali svoje zručnosti v hotelierstve a gastronómii v štvorhviezdičkovom hoteli...
ZÁMER a PODMIENKY priameho nájmu majetku Žilinského samosprávneho kraja v správe Spojenej školy, Scota Viatora 8, 034 01 Ružomberok č. 006-SŠ/2022
O z n a m     Oznamujeme všetkým stravníkom, že od 11.10.2022 Školská jedáleň na Nám. A Hlinku 62, Ružomberok bude pracovať v normálnom režime.
Milí žiaci, rodičia! Slávnostné otvorenie školského roka 2022/2023 bude 5. septembra o 8.00 v átriu školy. V prípade nepriaznivého počasia sa prváci stretnú v aule školy a ostatní žiaci v učebniach podľa rozpisu vo vestibule školy. Prosíme žiakov III.D, III. F, IV. A a V.A, aby si doniesli tašku na učebnice. Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ...
1 2 3 5