Novinky

Category

Sumárne výsledky prijímacieho konania v II. kole v študijných a učebných odboroch pre školský rok 2024/2025  
Spojená škola , Scota Viatora 8, Ružomberok bude realizovať 2. kolo prijímacích skúšok pre školský rok  2024 / 2025. Odbory a počty voľných miest  – TU  
Výsledky prijímacích skúšok študijných odborov pre školský rok 2024 / 2025 : 6323 K  hotelová akadémia 6463 K  kozmetik-vizážista, kozmetička vizážistka 6355 M  služby v cestovnom ruchu 3138 M  styling a marketing
Výsledky prijímacieho konania učebných odborov podľa kritérií pre školský rok 2024 / 2025. Učebný odbor:  2964 H  cukrár, cukrárka Učebný odbor:  6445 H   kuchár, kuchárka Učebný odbor:  6444 H  čašník, servírka Učebný odbor:  6456 H  kaderník, kaderníčka  Odborné učilište: 6491 G 01 práca pri príprave jedál  
Podmienky pre prijatie na skrátené štúdium je určené pre uchádzačov, ktorí majú záujem získať výučný list v odboroch 6445 H kuchár, kuchárka 6444 H čašník, servírka 6456 H kaderník, kaderníčka 2964 H cukrár, cukrárka a v predchádzajúcom vzdelávaní získali najmenej stredné odborné vzdelanie (výučný list, maturitné vysvedčenie)   Prihláška na skrátenú formu štúdia   –  TU
Kritéria pre prijatie na nadstavbové štúdium v odbore  6403 L  podnikanie v remeslách a službách pre školský rok 2024/2025   –  TU Prihláška na nadstavbové štúdium – TU
Reportáž zo súťaže Děčínska vlna a Gastro Labe 2024, kde naši žiaci získali prvé miesta v odbore kaderník a cukrár.  
Vydanie ďalšieho čísla časopis VITA č. 8 – TU
KRITÉRIÁ PRE PRIJÍMACIE KONANIE do 1. ročnika v šk. r. 2025-2026  Podľa usmernenia MŠVVaŠ SR k prijímacím skúškam na stredné školy pre šk. r. 2025/2026 na Spojenej škole, Scota Viatora 8, Ružomberok  EDUID Spojenej školy: 100017459  EDUID Strednej odbornej školy obchodu a služieb – organizačná zložka Spojenej školy:  100008562  EDUID Odborného učilišťa – organizačná zložka...
Spojená škola Scota Viatora 8, Ružomberok Vás pozýva na súťažnú výstavu Sladká vianočná prehliadka  
1 2 3 7