2. kolo prijímacích skúšok

Voľné miesta pre 2. kolo prijímacích skúšok  21. 06. 2022 

Študijné odbory :

  • 6323 K     hotelová akadémia = 5 miest
  • 6324 M    manažment regionálneho cestovného ruchu = 4 miesta
  • 3158 M    styling a marketing =  2 miesta

Učebné odbory:

  • 6445 H    kuchár =  3 miesta
  • 6444 H   čašník, servírka  = 4 miesta
  • 6456 H   kaderník  =  2 miesta

Odborné učilište:

  • 6491 G 01 obchodná prevádzka  =  6 miest