eTwinning

E-TWINNING

Čo znamená e-twinning? „E“ je skratka pre „elektronický“ a „twinning“ znamená „partnerstvo, družba“. Program eTwinning sa zameriava na podporu využívania moderných informačných a komunikačných technológií za účelom vytvorenia partnerstiev európskych škôl . eTwinning  umožňuje nájsť partnerskú školu, s ktorou môžete realizovať inovatívne školské projekty v rámci vyučovania v bezpečnom virtuálnom prostredí (TwinSpace). ETwinning je ideálny na výmenu informácií a skúseností s kolegami-učiteľmi z Európy a ponúka tiež možnosti ďalšieho vzdelávania.

Študenti našej školy pracujú na  dvoch programoch e-twinningu.

Pod vedením Ing.Miriam Boco-Zigovej zdieľajú svoje znalosti a skúsenosti v projekte pod názvom „Podnikanie v Európe“. So skupinami študentov z Turecka, Slovinska, Poľska a Grécka si precvičujú okrem iného znalosti nemeckého jazyka a sprostredkúvajú poznatky o zaujímavostiach v regióne Liptov. Zábavnou formou sa od partnerských stredných škôl sa naši žiaci dozvedajú o iných kultúrach, zvyklostiach a pamätihodnostiach, rozširujú si slovnú zásobu v nemeckom jazyku.

Pod vedením Mgr. Silvii Bažíkovej, PhD. študenti pracujú na projekte „STATISTICAL WONDERS“. So skupinou žiakov z Cypra si vymieňajú svoje znalosti zo štatistiky, precvičujú si kvantitatívne výskumné zručnosti, zbierajú štatistické údaje, svoje výsledky vyhodnotia v  prezentácii štatistickej analýzy a dospejú k určitým výsledkom. Projekt sa realizuje v anglickom jazyku, a okrem matematických zručností sa zdokonaľujú vo viacerých predmetoch ako napríklad v informatike, v geografii, v anglickom jazyku, v komunikácii.