ECDL

Čo je ECDL?

ECDL/ICDL (European Computer Driving Licence/International Certification of Digital Literacy) je celosvetovo najrozšírenejší systém na overovanie (certifikáciu) znalostí a zručností v oblasti práce s výpočtovou technikou určený pre bežného používateľa osobného počítača. Je medzinárodne rešpektovaný a zavedený vo vyše 100 krajinách sveta a vykonáva sa v 41 jazykoch.

Úspešní absolventi ECDL získajú doklad o dosiahnutí medzinárodne uznávanej kvalifikácie pre prácu s počítačom. Tento certifikát sa v EÚ, ale aj vo svete používa ako štandard základnej počítačovej vzdelanosti. Garantom kvality je ECDL Foundation, Ltd v Dubline (Írsko).

Systém ECDL bol na slovenský trh uvedený v roku 2004. V roku  2014 prešiel rozsiahlou aktualizáciou a pod dočasným označením „nové“ ECDL ponúka vyššiu flexibilitu, aktualizovaný obsah niektorých modulov, overovanie (certifikáciu) rozšírenú aj na ďalšie oblasti IT a tiež je možné zvoliť si kombinácie modulov podľa požiadaviek zamestnávateľa, študijných odborov alebo individuálneho plánu celoživotného vzdelávania.

Predpísané testy je možné absolvovať len v akreditovaných testovacích centrách pod vedením akreditovaného skúšobného komisára.

ECDL certifikát platí na neobmedzene dlhú dobu vo všetkých krajinách ktoré ho uznávajú (nie je povinnosťou inštitúcie/zamestnávateľa/školy/krajiny uznávať tento certifikát). Otestovať uchádzača môže ktorékoľvek akreditované testovacie centrum a po úspešnom zvládnutí určených testov môže uchádzač požiadať testovacie centrum (ktoré následne žiada Kanceláriu ECDL) o vystavenie certifikátu.

V závere školského roka sa na Spojenej škole S. Viatora 8, Ružomberok, pod vedením Ing. Zuzany Jarabovej, pripravovalo v týždni od 20.06.2021 – 24.6.2021 25 študentov na získanie certifikátu ECDL v 2 moduloch M3 – Spracovanie textu a M6 – PowerPoint. V spolupráci s neziskovou organizáciou UNI KREDIT z Banskej Bystrice žiaci úspešne zvládli testovanie, čím získali osvedčenie ECDL v moduloch M3 a M6.