FINN Kvíz

FINN Kvíz aj v Spojenej škole

19 žiakov Spojenej školy v odbore hotelová akadémia, manažment regionálneho cestovného ruchu a styling a marketing sa 23. 11. 2022 zapojili do prvého krajského kola ekonomickej súťaže FIIN kvíz, ktorá bola zameraná na finančnú gramotnosť. Súťažiaci riešili 20 reálnych situácií zameraných na vplyv inflácie, spotrebu energií, výpočet mzdy, zvolenie správneho úveru a ručenia, vyberali si vhodný bežný účet, platobné prostriedky, investičnú a dôchodkovú stratégiu alebo poistenie podľa zadania prípadovej štúdie.

Po vianočných prázdninách organizátor súťaže „Nadácia NN ľuďom“ zverejnil výsledky a my sme sa mohli tešiť z úspechu našich 15 úspešných riešiteľov. Súťažilo 940 súťažiacich z celého žilinského kraja. Nina Janovcová z 2.B triedy získala skvelé 3. miesto. Rozdiel medzi prvým a tretím miestom bol len v jednom bode. Súťažiaca, ktorá sa umiestnila na druhom mieste, ju prekonala len v rýchlosti riešenia úloh. Od Nadácie NN získala Nina aj finančnú odmenu. Ďalšou úspešnou riešiteľkou bola Bibiana Kortišová z 2.A triedy, ktorá sa umiestnila na 11. mieste.

Všetci úspešní riešitelia získali diplom a vecné ceny, ktoré boli zakúpené z príspevku ZRŠ. Verím, že tohtoročný úspech bude motiváciou aj pre súčasných prvákov, ktorí sa budú môcť zúčastniť nasledujúceho kola tejto súťaže, ktorá je zostavená z praktických a reálnych situácií z každodenného života.