Let´s Team-up!

Žiaci Spojenej školy aj tentokrát využili lákavú príležitosť a absolvovali pracovnú stáž v Nemecku v termíne od 28.8.2022 do 24.9.2022 vďaka programu Erasmus+, ktorý je financovaný grantom EU. Bola to druhá fáza projektu „Let´s Team-up!“. V prvej fáze projektu žiaci hotelovej akadémie stážovali v máji 2022 v Aténach v Grécku, kde si zdokonaľovali svoje zručnosti v hotelierstve a gastronómii v štvorhviezdičkovom hoteli Athens One Smart Hotel.

Druhá fáza projektu prebiehala v organizácii Vitalis v meste Schkeuditz. Žiaci tretieho a štvrtého ročníka hotelovej akadémie, kozmetičky a žiaci odboru manažment regionálneho cestovného ruchu boli ubytovaní priamo v areáli Vitalis a vykonávali v ich prevádzkach stáž podľa svojho zamerania. Štyri kozmetičky pracovali v kozmetickom salóne, kde zákazníčkam ponúkali celkovú starostlivosť o pleť, jej čistenie, peeling, masáž tváre a dekoltu, či formovanie obočia a navyše v kaderníckom salóne sa naučili základy ošetrovania a úpravy vlasov.  Šiesti žiaci hotelovej akadémie pracovali v kuchyni a jedálni priamo v Schkeuditz alebo vykonávali prax v menze v Lipsku – asistovali pri príprave jedál, úprave pracovného prostredia, sanitácii. Štyria manažéri sa vzdelávali v počítačovom laboratóriu – „paperless office“, kde sa naučili pracovať so softwarom Filemaker Pro a iOs a zdokonalili sa v práci v  Microsoft Office.

Po pracovných povinnostiach žiaci mali bohaté kultúrne a športové vyžitie. Absolvovali  exkurziu do Berlína a do Lipska,  zúčastnili sa na športových medzinárodných podujatiach, pri ktorých nadväzovali multikultúrne priateľstvá a zdokonaľovali sa v komunikácii nemeckom a anglickom jazyku.

Podobne, ako predchádzajúca stáž v Grécku, aj táto dala žiakom príležitosť vycestovať do zahraničia, spoznať novú kultúru, získať profesionálne skúsenosti a sociálne zručnosti, rozvinúť spoločenské a medzikultúrne kompetencie, kritické myslenie a mediálnu gramotnosť.  Zahraničné stáže žiaci vnímajú veľmi pozitívne, odporúčajú ich a radi by si ich zopakovali.

 

Mgr. Veronika Rudzíková