Otvorenie školského roka 2023/2024

Slávnostné otvorenie školského roka sa uskutoční v prípade dobrého počasia v átriu školy 4. septembra 2023 o 8,00 hod

Rozdelenie žiakov do tried :

Otvorenie školského roka 2023/2024

trieda   učebňa triedny učiteľ
I. A hotelová akadémia, manažment regionálneho cestovného ruchu U35 Mgr. Veronika Rudzíková
I. B kozmetik – kozmetička, styling a marketing U41 Mgr. Lucia Líšková
I. D čašník – servírka, kuchár – kuchárka U52 Ing. Lucia Blumensteinová
I. F kaderník – kaderníčka, cukrár – cukrárka U43 Ing. Zuzana Jarabová
I. G obchodná prevádzka U24 Mgr. Miroslava Kardošová
I. H podnikanie v remeslách a službách U55 PhDr. Ing. Jakub Zjara
II. A hotelová akadémia, kozmetik U56 Mgr. Martina Jadroňová
II. B manažment regionálneho cestovného ruchu, styling a marketing U45 Mgr. Silvia Bažíková, PhD.
II. D čašník – servírka, kuchár U42 Ing. Alena Širicová
II. F  kaderník, cukrár U34 Mgr. Linda Esteves Hatala
II. G obchodná prevádzka U21 Mgr. Božena Demková
II. H spoločné stravovanie, vlasová kozmetika U39 Ing. Monika Babečková
III. A hotelová akadémia U36 PaedDr. Ľubomíra Pečková
III. B manažment regionálneho cestovného ruchu,styling a marketing, kozmetik – kozmetička U51 Ing. Katarína Buknová
III. D čašník – servírka, kuchár – kuchárka U32 PaedDr. Richard Buroš
III. F  kaderník – kaderníčka, cukrár – cukrárka U53 Mgr. Daniela Dubovcová
III. G obchodná prevádzka U22 Ing.  Petra Moravčíková
IV. A hotelová akadémia, styling a marketing U54 Mgr. Marianna Kubalová
IV. B manažment regionálneho cestovného ruchu, kozmetik – kozmetička U31 Mgr. Marián Šimkovič
V. A hotelová akadémia U23 Ing. Miriam Boco-Zigová