Oznam školskej kuchyne

O z n a m

 

 

Oznamujeme všetkým stravníkom, že

od 11.10.2022

Školská jedáleň na Nám. A Hlinku 62, Ružomberok

bude pracovať v normálnom režime.