Oznam školskej kuchyne

O z n a m

Oznamujeme všetkým stravníkom,

 že od 19.09.2022 – do 30.09.2022

sa začína variť v ŠJ na Nám. A. Hlinku 62, Ružomberok v obmedzenom režime.

Kvôli rekonštrukcii strechy  ŠJ sa strava bude vydávať /baliť/.

V prípade nepredvídateľných okolností Vás budeme včas informovať.

Ďakujeme za porozumenie.