Regionálna súťaž kaderníkov a kozmetikov 15. 10. 2019