Rodičovské združenie

Rodičovské združenie

Spojená škola, Scota Viatora 8, Ružomberok

sa uskutoční  15.11.2023 o 15:00 v triedach podľa rozpisu na dverách školy.