Rodičovské združenie

Spojená škola, Scota Viatora 8, Ružomberok

organizuje triedne rodičovské stretnutie dňa 30.11.2022 o 15,00 hod.

Rozpis jednotlivých tried bude zverejnený na vrátnici školy.

Tešíme sa ne stretnutie.