Zdravotný dotazník pred nástupom do strednej školy

Pri nástupe do školy 2. septembra 2020 musí každý žiak strednej školy alebo jeho zákonný zástupca odovzdať  „Zdravotný dotazník“ v deň nástupu triednemu učiteľovi v škole.

Ak je žiak ubytovaný na školskom internáte, odovzdá rovnaký dotazník aj vychovávateľovi na internáte.

 

Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka alebo plnoletého žiaka pred nástupom do strednej školy  – TU