Zoznam ubytovaných žiakov stredných škôl a študentov KU k 17.8.2020, informácia o zmene ceny ubytovania na ŠI