BARMANSKÝ KURZ

Spojená škola, Scota Viatora 8, Ružomberok v spolupráci s IBA MEMBER organizuje v dňoch 14. až 18. júna 2021 barmanský kurz v priestoroch školy.

Záujemcovia o získanie certifikátu SkBA (IBA member) sa môžu prihlásiť u p. Mgr. Miroslavy Hrabušovej č. t. 044/4313417.