Druhé kolo prijímacích skúšok

Spojená škola, Scota Viatora 8, Ružomberok, bude organizovať dňa 22. júna 2021 druhé kolo prijímacieho konania.

Študijné odbory:

6323 K   Hotelová akadémia,  2 miesta,  skúška SJL, CJ
6446 K   Kozmetik,  2 miesta, skúška SJL, MAT
3158 M   Styling a marketing, 3 miesta, skúška SJL, MAT
6324 M   Manažment regionálneho cestovného ruchu, 6 miest, skúška SJL, MAT

Učebné odbory:

6445 H   Kuchár, 1 miesto
6444 H   Čašník servírka, 5 miest
2964 H   Cukrár, 2 miesta
6456 H   Kaderník, 3 miesta

Odborné učilište:

6491 G   Obchodná prevádzka, práce pri príprave jedál, 8 miest

Pre študijné odbory sa určuje poradie podľa priemeru zo ZŠ a výsledkov prijímacej skúšky.

Pre učebné odbory a Odborné učilište sa poradie určuje podľa priemeru na ZŠ.

Prihlášky je potrebné zaslať na adresu školy do 11.06.2021