EUROPE CODE WEEK

Dňa 22.10.2021 sa naša škola zapojila do európskeho projektu Codyweek.

Európsky týždeň programovania je nezávislá iniciatíva, ktorej cieľom je priblížiť každému programovanie a digitálnu gramotnosť zábavnou a pútavou formou.

Spolu s Ing. Zuzanou Jarabovou sa triedy IV.A styl, II.A, II.B a II.D zapojili do kvízu, ktorý pre nich pripravila a mohli si tak sami overiť svoje logické myslenie a uvažovanie.