„ Nové šatne – nová šanca – nové príležitosti “

„ Nové šatne – nová šanca – nové príležitosti “

Ako škola sme sa zapojili do grantového programu Žilinského samosprávneho kraja na rok 2021 s názvom :

VRÁŤME ŠPORT DO ŠKÔL

Podarilo sa nám uspieť a zo získaných finančných prostriedkov sme mohli skrášliť časť telocvične.

Našim cieľom bolo zrekonštruovať šatne. Z pohľadu estetického a hygienického boli šatne nevyhovujúce. Cez okná bol veľký únik tepla. Rekonštrukciou sme zatraktívnili prostredie pre študentov našej školy a taktiež pre ľudí z okolia. Oslovili sme okolité ZUŠ s možnosťou prenájmu telocvične v poobedňajších hodinách na rôzne súťaže.

 

„Projekt finančne podporený z grantového programu Žilinského samosprávneho kraja VRÁŤME ŠPORT DO ŠKÔL“.

PRED REALIZÁCIOU:

 

 

PO REALIZÁCII: