Covid 19 – vyhlásenia

Na základe vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR sa stanovuje oprávnenie pre prevádzkovateľa školy a školského zariadenia pri vstupe do prevádzky overovať splnenie podmienky formou požadovania predloženia príslušného dokladu–potvrdenia o výsledku testu na COVID-19. Zároveň každý zamestnanec školy a aj žiak musí pred nástupom do školy vyplniť predpísané tlačivo o dezinfekčnosti. Uvedené tlačivá platia aj pre žiakov ubytovaných na školskom internáte na Nám. A. Hlinku 74, Ružomberok.

Čestné vyhlásenie a súhlas GDPR – plnoletý žiak

Čestné vyhlásenie a súhlas GDPR – žiak do 18 r.

Čestné vyhlásenie a súhlas GDPR – rodič žiaka do 18 r.

Čestné vyhlásenie a súhlas GDPR – zamestnanec školy