Prijímačky 2021 / 2022 , Úprava podmienok prijímacieho konania