Jedálny lístok Školskej jedálne na Nám. A. Hlinku 62, Ružomberok