Prihlasovanie odberu stravy v Školskej jedálni na Nám. A. Hlinku 62, Ružomberok