Nadstavbové štúdium a štúdium skrátenou formou v š. r. 2020 – 2021

Spojená škola, Scota Viatora 8, Ružomberok, pre školský rok 2020 – 2021 organizuje nadstavbové štúdium v študijných odboroch

6421 L    spoločné stravovanie

6426 L   vlasová kozmetika.

Spojená škola, Scota Viatora 8, Ružomberok, pre školský rok 2020 – 2021 organizuje štúdium skrátenou formou pre získanie výučného listu v učebných odboroch

6445 H   kuchár,

6444 H   čašník servírka,

2964 H   cukrár

6456 H   kaderník.