Súťaž „Majster palacinka“

Pozývame Vás na

12. ROČNÍK CELOSLOVENSKEJ SÚŤAŽE MAJSTER PALACINKA .

Súťaž sa bude konať 14.11. 2023 v priestoroch jedálne Spojenej školy v Ružomberku.

Majster Palacinka – propozície