Sladká vianočná prehliadka

Spojená škola Scota Viatora 8, Ružomberok

Vás pozýva na súťažnú výstavu

Sladká vianočná prehliadka