Vysporiadanie platieb za október 2020 – školský internát

Vysporiadanie platieb za október 2020

a dočasné pozastavenie platieb za ubytovanie za ďalšie mesiace

Prosíme zákonných zástupcov žiakov, ktorí sú ubytovaní na školskom internáte, o vysporiadanie platieb za  ubytovanie za mesiac október 2020.

Zároveň žiadame o dočasné pozastavenie platieb za  ubytovanie na  ďalšie mesiace.

O aktuálnom dianí a pokynoch Vás budeme informovať prostredníctvom našej webovej stránky, emailom alebo SMS správou.