ZÁMER a PODMIENKY priameho nájmu majetku č. 001-SŠ/2024

ZÁMER a PODMIENKY priameho nájmu majetku Žilinského samosprávneho kraja v správe Spojenej školy, Scota Viatora 8, 034 01 Ružomberok

č. 001-SŠ/2024 – TU